قوانین و مقررات

فقط تبلیغ سایت های مجاز و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر روی سایت قرار می گیرد.

از پذیرش تبلیغات سایت هایی که به طور مستقیم در رقابت با این سایت است معذوریم.

در صورتی که دستور قضائی یا اخطاری توسط نهادهای ناظر ( نهاد قضایی، انتظامی یا وزرات ارشاد) نسبت به

حذف یک آگهی به مسئولین سایت ابلاغ شود آگهی فوق از سایت حذف شده و مسئولیت خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود.

 از پذیرش بنرهای داراری تصاویر مستهجن و خلاف شرع و و خلاف قوانین کشور معذوریم.

ضمنا رسانه قلب آهنگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال محصولات یا وب سایت های اشخاص آگهی دهنده بر عهده

نخواهد داشت و عواقب ناشی از آن متوجه آگهی دهنده خواهد بود.

فقط آهنگ های مجاز و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر روی سایت قرار می گیرد.

آهنگ شما باید دارای یک کاور مناسب باشد.

آهنگ های سیاسی روی سایت قرار نمی گیرد .

آهنگ های که در متن ترانه آن از کلمات رکیک استفاده شده باشد روی سایت قرار نمی گیرد .